شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 44
تعداد مقالات رد شده 6
درصد عدم پذیرش 14
تعداد مقالات پذیرفته شده 24
درصد پذیرش 55
زمان پذیرش (روز) 122
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 81

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 

 فرهنگ یزد به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی مرتبط با فرهنگ یزد، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل فرهنگی اجتماعی استان و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می‌شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله‌ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن. مقاله‌های کاربردی با محتوای علمی- پژوهشی که در جهت رفع مشکلات فرهنگی استان یزد نوشته شده باشند در اولویت قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود مقاله‌های تجربی با پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله‌های نظری بسته به موضوع، حاوی جنبه‌های عملی و کاربردی باشند. لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه‌گیری، چنان باشد که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و انگیزه مؤلفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

عنوان نشریه: فرهنگ یزد

نوع نشریه: فصلنامه

 صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

 مدیر مسئول: مجید جوادیان زاده

 پست الکترونیک: f.farhangeyazd@gmail.com

 فرمت: چاپی- الکترونیکی

 نوبت‌های چاپ: فصلنامه

 زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه تخصصی: فرهنگ

 دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد (تمام متن)

 الگوی ارجاع‌دهی و نگارش منابع: شیوه  APA

 نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته (دو سو ناشناس) و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق

   فرهنگ یزد با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

  مقالات ارسالی برای نشریه فرهنگ یزد  پیش از انتشار از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می‌گردند.

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، بهار 1399، صفحه 1-147 

ابر واژگان