زبانِ از یاد رفته (فرهنگوارة تشبیهات در گویش یزدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده

واژه­ ها و زیبایی­ های ادبی (از جمله تشبیه) که در زبان مردم نواحی مختلف ایران وجود دارد، کم­ کم جای خود را به واژه­ های زبان معیار می­ دهد و آن زیبایی­ های ادبی نیز برای نسل جدید، به تدریج نامفهوم می­ گردد تا جایی که ابهام آن باعث می ­شود تا زیبایی­ های ادبی آن نیز فراموش شود. در این مقاله تشبیهاتی که در زبان مردم ناحیه یزد وجود دارد بیان شده و هر جا نیاز به توضیحی داشته است آن توضیحات در ادامة ذکر تشبیهات آمده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forgotten Language: A short encyclopedic lexicon of similes in Yazdian Dialect

نویسنده [English]

  • Yadollah Jalali Pandari
چکیده [English]

Local words and their literary beauties such as similes which are found in all areas in Iran are gradually replaced by standard tongue, becoming obscured and the lost for the next generations. This paper introduces some similes in Yazdian dialect along with necessary explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazdian dialect
  • local tongues
  • folklore
  • Simile
جلالی پندری،یدالله(1398)،زبانِ از یاد رفته (فرهنگوارة تشبیهات در گویش یزدی)،فرهنگ یزد،شماره1، 141-155
این طرح بر اساس یافته ها و پژوهش میدانی توسط نویسنده جمع آوری گردیده است.