دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-174 
4. گذری بر جریان‌های اخیر مهاجرت در استان یزد

صفحه 83-104

10.22034/fyazd.2019.94217

عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی؛ محمد رضا رضایی


5. بازتاب عناصر بومی در شعر غلامرضا محمّدی «کویر»

صفحه 105-118

10.22034/fyazd.2019.94218

الهه دهقان طزرجانی؛ سید محمد باقر کمال الدینی