فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله

1- ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه

2- ارائۀ مقاله در شورای سردبیری و پذیرش یا رد اولیه و اطلاع به نویسنده

3- در صورت پذیرش، انجام مراحل ارزیابی و تأیید یا رد مقاله

4- در صورت مثبت‌بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به شورای سردبیری جهت اخذ تایید نهایی

5- ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات

6- دریافت مقاله اصلاح شده و تأیید یا رد اصلاحات

7- درصورت تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی به نویسنده


خواهشمندیم
 جهت پیگیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید واز تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

 f.farhangeyazd@gmail.com